• Onteigening

Begeleiding bij onteigening (bestemmingsplanwijziging)

Door de toenemende druk op het landelijke gebied, zien we steeds vaker dat agrarische bedrijven en gronden worden onttrokken aan de landbouw. Te denken valt aan natuurontwikkeling, woningbouw, industrie, wegen etc. Deze verkopen hebben doorgaans te maken met een wijziging van de (dan veelal agrarische) bestemming. Juist deze wijziging van de bestemming vraagt om een deskundige begeleiding. Het vaststellen van de schadeloosstelling is een zeer complex en nauwkeurig gebeuren. Ook de begeleiding van de procedures vereist specifieke kennis en vaardigheden.

Belangrijk in dit soort procedures is de onafhankelijkheid van de adviseur. Alleen dan ben je in staat om het maximale resultaat te behalen!

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik