Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Hans Leferink Platteland Makelaardij omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens worden vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning en of bedrijf, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • foto’s en video’s van de woning
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdrachtwanneer de woning is verkocht of verhuurd:
 • de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning of bedrijf, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel met uw woonwensen
 • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of  huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u verstrekt

 Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)

Toegang tot gegevens

Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van ons kantoor. Zonder uw toestemming zullen geen gegevens worden gedeeld met derden.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Indien u inzage wenst een correctie wilt doorvoeren of verwijdering van gegevens wenst, dan kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.