• Hans Leferink
    Platteland Makelaardij

    Bemiddelt en adviseert bij aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed, onteigening en bedrijfsverplaatsing

Hans Leferink Platteland Makelaardij

Als agrarisch ondernemer is de boerderij waarop je woont en werkt een groot bezit. Dit wil je graag behouden of liever nog, in waarde laten stijgen.

Maar hoe zorg je hier nu eigenlijk voor? Wat zijn de effecten van uitbreiding door aankoop van grond, gebouwen of productierechten? Wat voor gevolgen hebben plannen van de overheid op mijn bedrijf? Is investeren op de huidige locatie zinvol? Of wanneer beëindig ik mijn bedrijf ?

Iedere situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Hiermee help ik graag, met bemiddeling en advies werken aan oplossingen met toegevoegde waarde!

Bekijk ons aanbod en/of neem contact met ons.

Diensten

Verkoop

Het nemen van een verkoopbeslissing is een belangrijke stap binnen het ondernemerschap. Beëindig ik mijn bedrijf, ga inkrimpen of is het verstandig om mijn bedrijf te verplaatsen? In veel gevallen komt een verkoop aan de orde.

Naast de financiële en fiscale kant spelen emotionele zaken een belangrijke rol in dit proces. Op vragen als; wanneer ga ik verkopen, wat zijn de fiscale consequenties en wat is de waarde van mijn onderneming, wil je graag een antwoord hebben.

Een juiste verkoopstrategie is van doorslaggevend belang voor het uiteindelijke resultaat. Daarbij help ik graag!

Lees verder

Aankoop

De beslissing om grond of een bedrijf aan te kopen neem je niet dagelijks. Welke zaken spelen een rol om tot een goede aankoopbeslissing te komen? Wat zijn de effecten op mijn bedrijfsvoering en welke risico’s loop ik?

Inventarisatie van wensen en mogelijkheden, begeleiding en advisering zijn van groot belang bij de aankoop van een geschikte nieuwe locatie of de aankoop van gronden. Onderzoek naar de planologische, milieutechnische en juridische factoren spelen een grote rol bij het bepalen van de waarde. Daarnaast is het bepalen van een goede aankoopstrategie van groot belang, immers je kunt het geld maar een keer uitgeven.

Benieuwd naar onze toegevoegde waarde?

Lees verder

Onteigening

Door de toenemende druk op het landelijke gebied, zien we steeds vaker dat agrarische bedrijven en gronden worden onttrokken aan de landbouw. Te denken valt aan natuurontwikkeling, woningbouw, industrie, wegen etc. Deze verkopen hebben doorgaans te maken met een wijziging van de (dan veelal agrarische) bestemming. Juist deze wijziging van de bestemming vraagt om een deskundige begeleiding. Het vaststellen van de schadeloosstelling is een zeer complex en nauwkeurig gebeuren. Ook de begeleiding van de procedures vereist specifieke kennis en vaardigheden.

Belangrijk in dit soort procedures is de onafhankelijkheid van de adviseur. Alleen dan ben je in staat om het maximale resultaat te behalen!

Lees verder

Bedrijfsverplaatsing

Heeft de overheid je bedrijf nodig voor een niet agrarische bestemming, of is de huidige locatie niet (meer) geschikt voor de ontwikkeling van je bedrijf en ben je genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe locatie?

Deze situatie doet zich nogal eens voor in ons land. Maar wat is nu een geschikte vervangende locatie? Uiteindelijk leert de ervaring dat het “gevoel” dat je hebt bij een bepaalde plek veelzeggend is. Maar er is meer; tal van andere zaken bepalen uiteindelijk of een locatie geschikt is.

De ervaring leert dat geen enkele locatie perfect is. De uitdaging blijft om die locatie te vinden die het best aansluit bij uw plannen.

Lees hier hoe collega’s dit hebben aangepakt.

Lees verder

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik